Lịch sử và những thành tựu của gần 10 năm hình thành và phát triển.

Năm 2015, TTTT ra đời là một công ty đại diện ủy quyền chính thức cho các hãng sản xuất động cơ và điện công nghiệp lớn như Volvo Penta (Thụy Điển), Mecc Alte (Italy), Sices (Italy) tại các nước Đông Nam Á. Chính vì thế TTTT đã xây dựng công ty con và chi nhánh ở các nước Việt Nam, Cambodia và Singapore .

Từ đó TTTT Digital được hình thành và mang sứ mệnh nghiện cứu thị trường các nước Đông Nam Á. Từ đó đề xuất và triển khai các kênh marketing online và offline để phát triển thị trường và đã gặt hai được những thành công đáng kể.

Sản phẩm Website

TTTT Digital và định hướng phát triển mới.

Xuất thân từ bộ phận marketing, trực thuộc TTTT Global, nay TTTT Digital đã mang sứ mệnh và nhiệm vụ mới: Phát triển các sản phẩm và dịch vụ số cho doanh nghiệp.

TTTT Digital sẽ tập trung phát triển các sản phẩm số màn minh đang có thế mạnh như: Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam cho ngành máy phát điện, Động cơ dầu, Củ phát điện. Ngoài ra, digital marketing và các sản phẩm liên quan đến website cũng được TTTT Digital ưu tiên phát triển trước.